SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


28.03.2019 250 mln euro przeznaczono na działania propagujące zdrową żywność wśród europejskich uczniów

Dzięki unijnemu programowi w roku szkolnym 2019/2020 miliony dzieci w szkołach w całej UE dostaną mleko, owoce i warzywa. W roku szkolnym 2017/2018 program ten dotarł do ponad 20 mln dzieci w całej UE.

27 marca br. przyjęto przydział środków budżetowych przeznaczonych na realizację unijnego programu dystrybucji owoców, warzyw i mleka w szkołach na rok szkolny 2019/2020. W ramach programu przeznaczono 145 mln euro na owoce i warzywa, a 105 mln euro na mleko i inne produkty mleczne. Programowi towarzyszą działania edukacyjne, które zapoznają dzieci z rolnictwem i propagują zdrową żywność.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan powiedział: Dzięki unijnemu programowi dla szkół nasi młodzi obywatele korzystają ze zdrowej, bezpiecznej żywności wysokiej jakości, produkowanej przez europejskich rolników, a jednocześnie dowiadują się, skąd ona pochodzi. Komisja jest dumna, że może wspierać te ważne działania edukacyjne, dzięki którym dzieci nabierają zdrowych nawyków od najmłodszych lat.

Komisja opublikowała również sprawozdanie oceniające, z którego wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 w unijnym programie dystrybucji uczestniczyło około 159 tys. szkół. W ramach programu, na który przeznaczono 182 mln euro z unijnego budżetu, rozdano europejskim dzieciom łącznie 255 500 ton świeżych owoców i warzyw oraz 178 mln litrów mleka. 

Kontekst

Państwa, które chcą uczestniczyć w unijnym programie dla szkół, musiały najpóźniej do końca stycznia złożyć do Komisji wniosek o wsparcie. Podstawą orientacyjnego przydziału środków z budżetu UE dla każdego państwa członkowskiego jest liczba uczniów w danym państwie, a dodatkowo w odniesieniu do mleka – stopień wykorzystania pomocy w poprzednim roku programu. Władze krajowe mają możliwość przeniesienia części (20–25 proc.) przydzielonych środków budżetowych z jednego sektora do drugiego. Mogą także zgłosić chęć wykorzystania większej kwoty pomocy niż kwota, o którą wnioskowały, jeżeli inne państwa członkowskie odmówią przyjęcia pełnej przyznanej im kwoty.

Ponadto państwa członkowskie decydują o sposobie realizacji programu, w tym o wyborze produktów rolnych, które trafią do dzieci oraz o tematyce towarzyszących programowi działań edukacyjnych. Mają również możliwość podwyższenia pomocy unijnej przy pomocy środków krajowych.

Wybór rozdawanych produktów podyktowany jest kwestiami zdrowotnymi i środowiskowymi, sezonowością, różnorodnością i dostępnością. Państwa członkowskie mogą zachęcać do zakupu produktów lokalnych lub regionalnych albo produktów ekologicznych oraz promować krótkie łańcuchy dostaw, produkty wiążące się z korzyściami dla środowiska i systemy jakości produktów rolnych.

Więcej informacji:

Sprawozdania państw członkowskich z monitoringu unijnego programu „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2017/2018
Unijny program dystrybucji owoców, warzyw i mleka w szkołach

Unijny program dystrybucji owoców, warzyw i mleka w szkołach: budżet UE na rok szkolny 2019/2020Państwo
członkowskie
Program
"Owoce i warzywa w szkole"
w euro
Program
"Mleko w szkole"
w euro

Belgia

3 405 459

1 613 200

Bułgaria

2 592 914

1 156 473

Czechy

3 974 570

1 832 711

Dania

1 807 661

1 460 645

Niemcy

24 899 150

10 821 840

Estonia

549 208

730 298

Irlandia

2 266 887

1 039 137

Grecja

3 218 885

1 550 685

Hiszpania

16 498 394

6 302 784

Francja

17 990 469

17 123 194

Chorwacja

1 660 486

800 354

Włochy

20 811 379

9 120 871

Cypr

390 044

400 177

Łotwa

782 082

740 753

Litwa

1 100 497

1 086 853

Luksemburg

336 518

200 000

Węgry

3 730 788

1 947 865

Malta

290 000

201 358

Holandia

6 775 648

2 401 061

Austria

2 834 481

1 263 019

Polska

14 579 625

11 005 606

Portugalia

3 283 397

2 220 981

Rumunia

6 866 848

10 815 474

Słowenia

708 635

362 276

Słowacja

2 115 888

1 011 357

Finlandia

1 599 047

3 824 689

Szwecja

0

8 998 717

Wielka Brytania

0

4 898 661

Ogółem

145 068 962

104 931 038ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK