SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


03.07.2019 David Sassoli nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Posłowie wybrali Davida Sassoliego na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W drugiej turze głosowania w środę po południu zdobył 345 z 667 ważnych głosów.

David Sassoli jest Włochem, urodził się 30 maja 1956 r. we Florencji. Jest posłem do Parlamentu Europejskiego od 2009 r. W maju 2019 został wybrany po raz trzeci na posła z listy Partii Demokratycznej. Będzie przewodniczył Parlamentowi do stycznia 2022 roku.

W krótkim przemówieniu wygłoszonym w Strasburgu bezpośrednio po głosowaniu, przewodniczący Sassoli podziękował posłom 9. kadencji za okazane mu zaufanie.

"Musimy mieć siłę, by wznowić proces integracji, zmienić Unię, tak by móc lepiej reagować na potrzeby naszych obywateli, udzielać prawdziwych odpowiedzi na ich obawy i coraz bardziej rozpowszechnione poczucie przegranej".

"W ostatnich miesiącach wielu oczekiwało końca [naszego europejskiego] przedsięwzięcia, podsycało podziały i konflikty, wywołując smutne wspomnienia z naszej historii - powiedział. Natomiast obywatele pokazali, że nadal wierzą w tę nadzwyczajną drogę, jedyną, która jest w stanie odpowiedzieć na stojące przed nami globalne wyzwania".

David  Sassoli wymienił również priorytowe obszary dzialań Parlamentu  w nadchodzących latach. "Jesteśmy w trakcie doniosłych przemian: bezrobocie wśród młodzieży, migracja, zmiany klimatu, rewolucja cyfrowa, nowa rownowaga sił w świecie, by wymienić tylko kilka spośród wielu innych, które wymagają nowych pomysłów i odwagi".

Pełna wersja przemówienia przewodniczącego dostępna jest tutaj.

Wyniki głosowania:

David Sassoli został wybrany w drugiej turze głosowania. Wyniki głosowania były następujące:

Pierwsza tura:

Liczba głosujących w pierwszej turze: 735
Pusta karta lub głos nieważny: 73
Ważne głosy: 662
Większość bezwzględna: 332
Ska Keller (Zieloni/EFA, Niemcy): 133
Sira Rego (GUE/NGL, Hiszpania): 42
David-Maria Sassoli (S&D, Włochy): 325
Jan Zahradil (EKR, Czechy): 162

Druga tura:

Liczba głosujących w pierwszej turze: 704
Pusta karta lub głos nieważny: 37
Ważne głosy: 667
Większość bezwzględna: 334
David Sassoli (S&D, Włochy): 345 (+20 w porównaniu do pierwszej tury) - wybrany przewodniczącym
Ska Keller (Zieloni/EFA, Niemcy): 119 (-14)
Sira Rego (GUE/NGL, Hiszpania): 43 (+1)
Jan Zahradil (EKR, Czechy): 160 (-2)

Zasady wyboru przewodniczącego

Zgodnie z art. 15 Regulaminu Parlamentu Europejskiego kandydaci na stanowisko przewodniczącego mogą być zgłaszani przez grupę polityczną albo przez 1/20 posłów, tj. 38 posłów do Parlamentu Europejskiego ("niski próg" wprowadzony w znowelizowanym Regulaminie prac Parlamentu). Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Aby zostać wybranym, kandydat musi uzyskać bezwzględną większość ważnych oddanych głosów, tj. 50% plus jeden (art. 16 Regulaminu). Puste lub nieważne karty do głosowania nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wymaganej większości.

Następne etapy

Głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących odbędą się w środę po południu, a kwestorów w czwartek rano.
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK