SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


17.09.2019 Parlament oddał hołd rotmistrzowi Pileckiem: by zbudować swoją przyszłość, Europa musi pamiętać o swojej przeszłości

  • 25 maja zostanie ustanowiony Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem
  • Potępienie wszystkich form negowania Holokaustu, mowy nienawiści i przemocy
  • Analiza konsekwencji reżimów totalitarnych uwzględnionych w szkolnych programach nauczania i podręcznikach


W 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej Parlament podkreśla znaczenie pamięci o tragicznej europejskiej przeszłości dla przyszłości Europy.

Parlament Europejski złożył hołd ofiarom stalinizmu, nazizmu oraz innych reżimów totalitarnych i autorytarnych w rezolucji przyjętej w czwartek 535 głosami za, przy 66 przeciw i 52 wstrzymujących się.

80 lat po podpisaniu nazistowsko-sowieckiego traktatu znanego jako pakt Ribbentrop-Mołotow posłowie wezwali do ustanowienia w Europie „wspólnej kultury pamięci” jako środka pozwalającego wzmocnić odporność Europejczyków na zagrożenia dla demokracji objawiające się współcześnie. Przypomnieli, że od samego początku integracja europejska stanowiła odpowiedź na cierpienia spowodowane dwiema wojnami światowymi i budowana jako model pokoju i pojednania opartego na wartościach wspólnych wszystkim państwom członkowskim. Dla Unii wynika z tego szczególna odpowiedzialność za ochronę demokracji, poszanowania praw człowieka i zasady państwa prawnego.

Parlament pragnie, aby państwa członkowskie propagowały, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, edukację na temat naszej wspólnej europejskiej historii poprzez uwzględnienie historii i analizy konsekwencji reżimów totalitarnych w programach i podręcznikach wszystkich szkół w UE. Posłowie do PE proponują ustanowienie 25 maja (dzień egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego) Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, aby dać przyszłym pokoleniom „jasny przykład prawidłowej postawy, jaką należy przyjąć w obliczu zagrożenia totalitarnym zniewoleniem”.

Posłowie protestują przeciwko wysiłkom obecnych rosyjskich władz na rzecz zafałszowania faktów historycznych i zatuszowania zbrodni popełnionych przez totalitarny reżim Związku Radzieckiego, co postrzegają jako „niebezpieczny element wojny informacyjnej prowadzonej przez Rosję przeciwko demokratycznej Europie”. Potępiają również ekstremistyczne i ksenofobiczne organizacje i siły polityczne w Europie za fałszowanie faktów historycznych oraz stosowanie symboliki i retoryki propagandy totalitarnej, w tym rasizmu, antysemityzmu i nienawiści wobec mniejszości seksualnych i innych mniejszości. Parlament wzywa państwa członkowskie do przeciwstawienia się takim organizacjom oraz do przeciwdziałania mowie nienawiści i przemocy w przestrzeni publicznej i w internecie, a w szczególności do potępienia i zwalczania wszelkich form negowania Holokaustu.

Więcej informacji

Tekst rezolucji zostanie opublikowany tutaj (19.09.2019)

Nagranie wideo z debaty (18.09.2019)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu

Przebieg procedury

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Zdjęcia, materiały wideo i audio do pobrania
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK