SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


24.09.2019 Eurobarometr: coraz więcej Polaków uważa, że ich głos liczy się w Unii Europejskiej

Aż 69% Polaków uważa, że ich głos liczy się w UE – wynika z najnowszego unijnego badania opinii publicznej Eurobarometr, przeprowadzonego w czerwcu 2019. Liczba przekonanych o realnym wpływie na działania Unii wzrosła dynamicznie o 13 punktów procentowych w trzech przedwyborczych miesiącach (od marca 2019).

Powody podjęcia decyzji o głosowaniu

W powyborczym sondażu Eurobarometru przeanalizowano również kwestie, które skłoniły obywateli do głosowania w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wśród polskich ankietowanych najczęściej udzielaną odpowiedzią była: gospodarka i wzrost gospodarczy (41%). Istotne dla podjęcia decyzji o głosowaniu były także kwestia sposobu w jaki UE powinna pracować w przyszłości (38%) oraz promowanie praw człowieka i demokracji (32%). Na dalszych miejscach znalazły się: polityka bezpieczeństwa i obrony (29%), walka ze zmianami klimatu i ochrona środowiska (23%) oraz imigracja (20%).


Powody podjęcia decyzji o głosowaniu w wyborach do PE – kraje członkowskie UE
Powody podjęcia decyzji o głosowaniu w wyborach do PE – kraje członkowskie UE

Rekordowa frekwencja oraz wysokie poparcie dla członkostwa w UE

W wyborach europejskich w 2019 roku wzięło udział 50,6% obywateli uprawnionych do głosowania, jest to wynik o 8 punktów procentowych wyższy w stosunku do poprzednich wyborów. Największy wzrost frekwencji w UE odnotowano w Polsce, gdzie zagłosowało 46% uprawnionych (+22 punkty procentowe). Jest to najwyższa frekwencja w historii wyborów europejskich w naszym kraju.

Na wysokim poziomie pozostaje przekonanie o korzyściach płynących z przynależności Polski do UE. 86% ankietowanych z Polski uważa, że nasz kraj korzysta na członkostwie w UE.

W odpowiedzi na pytanie o ogólną ocenę członkostwa Polski w UE, 68% ankietowanych uznało je za pozytywne, 8 % respondentów oceniło je negatywnie, a 23% neutralnie.


Głosowanie jako obowiązek obywatelski oraz nastawienie proeuropejskie

48% ankietowanych z Polski postrzega głosowanie w wyborach jako swój obowiązek obywatelski.
Dla porównania we wszystkich 28 krajach członkowskich UE średnia wyniosła 52%, co stanowi wzrost o 11 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2014.

23% polskich badanych stwierdziło, że zagłosowali ze względu na to, że popierają UE, co stanowi wzrost o 8 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2014. Podobny trend jest widoczny
we wszystkich 28 krajach członkowskich UE, gdzie średnia wyniosła 25% (wzrost o 11 punktów procentowych).

Komentarz

"Reforma gospodarcza, zmiany klimatyczne, przyszłość UE i obrona praw człowieka: wszystkie
te kwestie są kluczowe dla Parlamentu Europejskiego. W tym właśnie miejscu pozostawiliśmy swój ślad w ostatnich latach i właśnie w tym miejscu będziemy nadal zdecydowanie bronić oczekiwań naszych obywateli" - powiedział przewodniczący PE David Sassoli.

O badaniu

W dniach 8-19 czerwca firma Kantar Public przeprowadziła w Polsce 1000 wywiadów bezpośrednich. W całej Unii Europejskiej w dniach 7-26 czerwca przebadano 27 464 respondentów.


Więcej informacji
Eurobarometr wrzesień 2019 - całe badanieARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK