SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


02.10.2019 Wysłuchanie kandydata na komisarza Janusza Wojciechowskiego

Członkowie komisji rolnictwa i rozwoju wsi pytali Janusza Wojciechowskiego, kandydata na komisarza ds. rolnictwa o reformę polityki rolnej UE oraz skuteczną ochronę rolników i konsumentów.

Koordynatorzy reprezentujący grupy polityczne w komisji ds. rolnictwa spotkają się po zakończeniu wysłuchania, żeby w ciągu 24 godzin wydać opinię na temat wystąpienia kandydata.

Przyszłość rolnictwa i rolników w UE

W wystąpieniu otwierającym wysłuchanie Wojciechowski powiedział, że UE potrzebuje "długoterminowej wizji dla europejskiego rolnictwa", inspirowanej aktualnymi unijnymi strategiami energetycznymi i klimatycznymi. Pierwszym krokiem powinno być "sprawozdanie specjalne", w którym przyjrzymy się "prawdziwemu obrazowi" obecnej sytuacji w terenie. Wezwał do dalszego wspierania rolników w UE, lepszej ochrony środowiska i poprawy standardów dobrostanu zwierząt.

Eurodeputowani zadawali pytania dotyczących trwającej reformy polityki rolnej UE, tego, w jaki sposób zapewnić, że pozostanie ona prawdziwie wspólną polityką, która przyniesie korzyści zarówno rolnikom, jak i konsumentom, oraz tego, jak uczynić ją bardziej przyjazną dla środowiska. Wojciechowski powiedział, że jest "otwarty na dyskusje", aby poprawić już istniejące wnioski legislacyjne dotyczące reformy polityki rolnej UE.

Posłowie pytali również kandydata o sposoby lepszej ochrony interesów unijnych rolników oraz konsumentów w rozmowach o wolnym handlu, wspominając na przykład trwające negocjacje UE-Mercosur oraz o ochronę przed protekcjonistyczną polityką krajów trzecich. Padły również pytania o wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, sprawiedliwszą dystrybucję płatności bezpośrednich w obrębie państw członkowskich i między nimi oraz środki służące zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Oglądaj nagranie wysłuchania tutaj

Kolejne kroki

W oparciu o rekomendacje komisji parlamentarnych Konferencja Przewodniczących podejmie 17 października decyzję, czy Parlament posiada wystarczające informacje, pozwalające na zamknięcie procesu wysłuchań. W przypadku podjęcia takiej decyzji, 23 października na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu odbędzie się głosowanie w sprawie wyboru Komisji jako całości.

Informacje dodatkowe

Wysłuchaniu w komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi przewodniczył Norbert Lins (EPP, DE). Uczestniczyli w nim również członkowie stowarzyszonej komisji ochrony ds. środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności.
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK