SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


10.12.2019 Eurobarometr: większość Europejczyków chce wzmocnienia Parlamentu Europejskiego

•    58% badanych domaga się bardziej wpływowego Parlamentu Europejskiego w przyszłości.
•    59% opowiada się za członkostwem ich kraju w Unii Europejskiej.
•    Prawa człowieka, wolność słowa i równość płci na szczycie najważniejszych wartości UE.

Poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej utrzymuje się na wysokim poziomie już trzeci rok z rzędu. Coraz więcej Europejczyków domaga się wzmocnienia Parlamentu Europejskiego - wynika z opublikowanego we wtorek badania Eurobarometru.

Wyniki przeprowadzonego w październiku sondażu wskazują też na wzrost poziomu satysfakcji z tego jak działa demokracja w Unii Europejskiej (52%, +3 pp.), na co wpływ ma według badanych m.in. wzrost frekwencji w ostatnich wyborach europejskich.

58% badanych (wzrost o 7 pp. od wiosny 2019 i najwyższy wynik od 2007) chce też, aby Parlament Europejski odgrywał w przyszłości większą rolę.

Zmiany klimatyczne na szczycie listy priorytetów

Bezwzględna większość badanych (52%) uznała zmiany klimatyczne za najpoważniejsze wyzwanie środowiskowe dla Unii i świata. Na kolejnych miejscach listy znalazły się: zanieczyszczenie powietrza (35%), zanieczyszczenie mórz (31%), wylesianie (28%) i problem odpadów (28%).

Sześciu na dziesięciu Europejczyków uważa, że protesty młodych ludzi związane ze zmianami klimatycznymi przyczyniły się do zwiększenia znaczenia politycznego zmian klimatycznych, tak na poziomie narodowym, jak i europejskim.

Priorytety polityczne wskazywane przez badanych w jesiennym Eurobarometrze bardzo różnią się pomiędzy krajami członkowskimi Unii, ale zmiany klimatyczne są na szczycie listy priorytetów (32%), przed walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (31%), zwalczaniem terroryzmu (24%) i bezrobocia (24%).

Pytani o najważniejsze wartości europejskie, które Unia powinna chronić, badani wskazywali na prawa człowieka na świecie (48%), wolność słowa (38%), równość płci (38%) solidarność pomiędzy państwami członkowskimi Unii (33%).

Większość chce więcej informacji o działaniu Unii

Jesienne badanie pokazuje też jakiej informacji o Unii poszukują Europejczycy i w jaki sposób mogliby się oni bardziej zaangażować w tworzenie unijnych polityk.

Ponad trzy-czwarte Europejczyków (77%) chce więcej informacji o działaniu instytucji europejskich, a zwłaszcza o wpływie unijnej legislacji na życie ludzi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz o działalności Parlamentu Europejskiego i jego posłów.


Wyniki dla Polski w załączniku. ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK