SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


20.02.2023 Chorwacja, Francja i Polska dołączają do strategicznych rezerw UE na wypadek zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych

Aby poprawić gotowość i reagowanie UE na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne (CBRN), Komisja buduje strategiczne rezerwy zdolności reagowania za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności oraz Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA). Dziś Chorwacja, Francja i Polska dołączyły do Finlandii, przyjmując zapasy rescEU o łącznej wartości 545,6 mln euro.

Rezerwy obejmują odtrutki, antybiotyki, szczepionki, środki uspokajające oraz sprzęt do profilaktyki zdrowotnej i specjalnego reagowania CBRN, taki jak detektory i środki odkażające oraz środki ochrony osobistej (np. maski przeciwgazowe i kombinezony ochronne).

Utworzenie czterech zapasów stanowi efekt międzysektorowej współpracy między unijnymi organami ds. zdrowia i ochrony ludności. Po ich utworzeniu, państwa członkowskie będą mogły wnioskować o uruchomienie odpowiednich zapasów za pośrednictwem Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC).

Równolegle Komisja ogłosiła właśnie dodatkowe zaproszenie do składania wniosków o łącznej wartości 636 mln euro, koncentrujące się tym razem na odpowiedzi na patogeny mogące potencjalnie wywołać pandemię, zagrożenia CBRN i oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Zapasy są nadzorowane przez Europejskie Operacje Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) oraz Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA).
HERA jest kluczowym filarem Europejskiej Unii Zdrowotnej i podstawowym atutem we wzmacnianiu reagowania i gotowości UE na stany zagrożenia zdrowia. Głównym celem HERA jest zapewnienie rozwoju, produkcji, zaopatrzenia i sprawiedliwej dystrybucji kluczowych medycznych środków przeciwdziałania, aby zapobiegać wszelkim możliwym lukom w ich dostępności.

Cytaty:

Dziękuję wszystkim czterem państwom członkowskim za ich zaangażowanie we wzmacnianie odporności UE na CBRN. Agresywna wojna Rosji przeciwko Ukrainie bardzo wyraźnie wskazuje na potrzebę zwiększenia gotowości UE na zagrożenia CBRN poprzez zapewnienie odpowiedniej i skutecznej reakcji na szczeblu UE w ramach rescEU.
Janez Lenarčič, komisarz ds. zarządzania kryzysowego – 20.02.2023 r

Dzisiejsze zapasy rescEU CBRN, finansowane przez Urząd Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia, wzmocnią bezpieczeństwo zdrowotne i gotowość UE. Zidentyfikowaliśmy CBRN jako priorytetowe zagrożenie dla zdrowia, przed którym należy się przygotować na szczeblu UE. Medyczne środki przeciwdziałania muszą być szybko dostępne, gdyby zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne stało się rzeczywistością. Jest to zasadniczy element silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej.
Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności – 20.02.2023 r


State of Health Preparedness Report
Factsheet State of Health Preparedness Report and HERA Work Plan
HERA website
rescEU factsheet
EU Civil Protection Mechanism factsheet

Więcej informacji w komunikacie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_23_974

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK